Hàng Hóa Phái Sinh Là Gì

Hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa phái sinh là một khái niệm không còn xa lạ trong thị trường tài chính hiện đại, nhưng vẫn còn là một điều thách thức để hiểu rõ đối với nhiều người. Thông qua việc giao dịch các hợp đồng tương lai, tùy chọn và các sản phẩm phái sinh khác, hàng hóa phái sinh giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp, và tổ chức tài chính có thể đảm bảo giá, quản lý rủi ro, và tận dụng các cơ hội đầu tư một cách linh hoạt. Bằng việc kết hợp sự sáng tạo với hiểu biết về thị trường, hàng hóa phái sinh đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc quản lý và tương tác với các loại hàng hóa truyền thống. Trong bài viết này, ABCIn sẽ đi sâu vào khái niệm để khám phá ý nghĩa, cấu trúc, và vai trò của hàng hóa phái sinh trong thế giới tài chính ngày nay.

Lịch sử và phát triển của hàng hóa phái sinh

Định nghĩa cơ bản về hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh là các hợp đồng tài chính mà giá trị của chúng được dựa trên giá của một loại hàng hóa cụ thể hoặc một chỉ số hàng hóa. Các loại hàng hóa này có thể bao gồm năng lượng, kim loại, nông sản và nhiều hơn nữa.

Có nhiều loại hợp đồng phái sinh khác nhau trong thị trường hàng hóa, bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch (CFDs), tùy chọn, và các sản phẩm phái sinh khác.

 • Hợp đồng tương lai (Futures): Đây là hợp đồng chuẩn hóa mua hoặc bán một số lượng cố định của hàng hóa tại một thời điểm cụ thể trong tương lai với giá đã định trước.
 • Hợp đồng chênh lệch (CFDs): CFDs cho phép nhà đầu tư giao dịch chênh lệch giá của hàng hóa mà không cần sở hữu chúng.
 • Tùy chọn (Options): Tùy chọn hàng hóa cho phép người mua quyền mua hoặc bán hàng hóa tại một giá cố định trong một khoảng thời gian cụ thể, nhưng không bắt buộc phải thực hiện.

Hàng hóa phái sinh giúp các nhà đầu tư bảo hiểm rủi ro giá và cung cấp cơ hội đầu tư bổ sung. Chúng cũng cho phép các doanh nghiệp đảm bảo giá cho nguyên liệu mà họ cần, giúp họ quản lý hiệu quả hơn về chi phí và rủi ro.

Tóm lại, hàng hóa phái sinh là các công cụ tài chính quan trọng giúp thúc đẩy tính thanh khoản và hiệu quả trong thị trường hàng hóa, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và nhà sản xuất.

Xuất phát điểm và lịch sử phát triển

Hàng hóa phái sinh có lịch sử lâu đời và phức tạp. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về xuất phát điểm và lịch sử phát triển của nó.

Xuất Phát Điểm:

 • Thời Kỳ Cổ Đại: Ý tưởng về hàng hóa phái sinh được cho là bắt nguồn từ thời kỳ cổ đại khi các thương nhân cố gắng bảo vệ mình khỏi sự biến động của giá cả.
 • Thế Kỷ 17 ở Nhật Bản: Lần đầu tiên các hợp đồng tương lai được ghi nhận là việc giao dịch lúa mì ở Nhật Bản vào thế kỷ 17.

Lịch Sử Phát Triển:

 • Thế Kỷ 19: Sự phát triển của các sàn giao dịch hàng hóa tại Mỹ và châu Âu, bắt đầu với sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) vào năm 1848.
 • Thế Kỷ 20: Thời kỳ này chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong số lượng và loại hàng hóa được giao dịch, từ nông sản đến năng lượng và kim loại.
 • Thập Kỷ 1970-1980: Sự ra đời của các hợp đồng tương lai tiền tệ và chỉ số chứng khoán, mở rộng phạm vi của thị trường hàng hóa phái sinh.
 • Thập Kỷ 1990-2000: Sự phát triển của công nghệ đã tạo điều kiện cho việc giao dịch điện tử và toàn cầu hóa của thị trường hàng hóa phái sinh.
 • Thế Kỷ 21: Thời đại hiện đại chứng kiến sự đa dạng hóa và phức tạp hóa của các sản phẩm phái sinh, cũng như sự phát triển của quy định và giám sát để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính ổn định của thị trường.

Tóm lại, lịch sử của hàng hóa phái sinh là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu kinh tế, sự tiến bộ công nghệ, và sự thay đổi trong quản lý và quy định. Nó đã trở thành một phần quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu và tiếp tục phát triển và thích ứng với thị trường và nhu cầu của thế giới hiện đại.

Sự phát triển và biến đổi qua các giai đoạn

Sự phát triển và biến đổi của hàng hóa phái sinh qua các giai đoạn phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu kinh tế, công nghệ, và quy định. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết:

1. Giai Đoạn Sơ Khai (Thế kỷ 17 – 19):

 • Thị Trường Địa Phương: Hợp đồng tương lai đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản.
 • Mở Rộng ở Phương Tây: Sự ra đời của các sàn giao dịch hàng hóa như CBOT ở Mỹ, tập trung chủ yếu vào nông sản.

2. Giai Đoạn Tăng Trưởng (Thế kỷ 20 đầu):

 • Đa Dạng Hóa Hàng Hóa: Bắt đầu giao dịch nhiều loại hàng hóa khác nhau như kim loại và năng lượng.
 • Quy Định: Sự thiết lập các quy định và giám sát để bảo vệ người tiêu dùng.

3. Giai Đoạn Toàn Cầu Hóa (Thập kỷ 1970-1980):

 • Phát Triển Quốc Tế: Sự mở rộng của thị trường hàng hóa phái sinh trên toàn cầu.
 • Sản Phẩm Mới: Sự ra đời của các hợp đồng tương lai tiền tệ và chỉ số chứng khoán.

4. Giai Đoạn Công Nghệ (Thập kỷ 1990-2000):

 • Giao Dịch Điện Tử: Sự phát triển của các nền tảng giao dịch trực tuyến, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả.
 • Phát Triển Sản Phẩm: Sự tăng trưởng trong việc tạo ra các sản phẩm phái sinh phức tạp và tùy chỉnh.

5. Giai Đoạn Hiện Đại (Thế kỷ 21):

 • Đáp Ứng Nhu Cầu Đa Dạng: Sự phát triển của các sản phẩm phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
 • Quản Lý Rủi Ro Tốt Hơn: Sử dụng hàng hóa phái sinh trong quản lý rủi ro và chiến lược đầu tư tổng hợp.
 • Quy Định và Giám Sát Chặt Chẽ: Sự tăng cường quy định và giám sát để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính ổn định của thị trường.

Sự phát triển và biến đổi của hàng hóa phái sinh qua các giai đoạn cho thấy sự linh hoạt và độc đáo của nó trong việc đáp ứng nhu cầu kinh tế thay đổi. Qua thời gian, nó đã trở thành một công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro và đầu tư, và tiếp tục cung cấp cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư và quản lý trên toàn cầu.

Các loại hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh bao gồm nhiều loại hợp đồng và sản phẩm khác nhau, mỗi loại đáp ứng nhu cầu và mục tiêu cụ thể của các nhà đầu tư và quản lý rủi ro. Dưới đây là các loại hàng hóa phái sinh chính:

 1. Hợp Đồng Tương Lai (Futures):
  • Đặc điểm: Hợp đồng chuẩn hóa để mua hoặc bán một số lượng cố định của hàng hóa tại một thời điểm và giá cụ thể trong tương lai.
  • Ứng dụng: Bảo hiểm rủi ro giá, đầu tư, định giá hàng hóa.
 2. Hợp Đồng Chênh Lệch (CFDs):
  • Đặc điểm: Cho phép giao dịch chênh lệch giá của hàng hóa mà không cần sở hữu chúng.
  • Ứng dụng: Đầu tư ngắn hạn, giao dịch với đòn bẩy.
 3. Tùy Chọn Hàng Hóa (Options):
  • Đặc điểm: Quyền mua hoặc bán hàng hóa tại một giá cố định trong một khoảng thời gian cụ thể, nhưng không bắt buộc.
  • Ứng dụng: Quản lý rủi ro, chiến lược đầu tư tùy chỉnh.
 4. Hợp Đồng Chênh Lệch Tương Lai (Futures Swaps):
  • Đặc điểm: Hợp đồng trao đổi chênh lệch giữa giá tại thời điểm mở và đóng hợp đồng.
  • Ứng dụng: Đầu tư và quản lý rủi ro phức tạp.
 5. Hợp Đồng Tương Lai Liên Kết Với Chỉ Số (Index-Linked Futures):
  • Đặc điểm: Dựa trên chỉ số hàng hóa, không phải hàng hóa cụ thể.
  • Ứng dụng: Đầu tư và quản lý rủi ro trên một ngành hàng hóa hoặc thị trường rộng lớn.
 6. Bảo Hiểm Thời Tiết (Weather Derivatives):
  • Đặc điểm: Hợp đồng phái sinh dựa trên các chỉ số thời tiết, chẳng hạn như nhiệt độ, lượng mưa.
  • Ứng dụng: Bảo vệ doanh nghiệp khỏi rủi ro thời tiết không lường trước được.

Các loại hàng hóa phái sinh khác nhau cung cấp một loạt các công cụ để quản lý rủi ro và đầu tư. Sự đa dạng của chúng giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể tận dụng các cơ hội cụ thể và đảm bảo giá trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và toàn cầu.

Cách thức hoạt động của hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh hoạt động thông qua một loạt các hợp đồng và giao dịch đặc biệt mà ở đó các bên tham gia đồng ý mua hoặc bán một số lượng cụ thể của hàng hóa tại một thời điểm và giá cụ thể trong tương lai. Dưới đây là cách thức hoạt động cơ bản của hàng hóa phái sinh:

Hợp Đồng Tương Lai:

 • Ký Kết Hợp Đồng: Hai bên đồng ý mua/bán một số lượng hàng hóa cụ thể tại một thời điểm và giá trong tương lai.
 • Bảo Đảm (Margin): Các bên thường phải đặt một số tiền bảo đảm để đảm bảo rằng họ sẽ thực hiện giao dịch.
 • Thanh Toán Chênh Lệch Hàng Ngày: Các bên thanh toán sự khác biệt giữa giá thị trường và giá hợp đồng hàng ngày.
 • Hoàn Thành Hoặc Thoái Lui: Giao dịch hoàn thành khi hết thời hạn hoặc các bên có thể bán hợp đồng trước khi đáo hạn.

Tùy Chọn Hàng Hóa:

 • Mua/Bán Quyền: Bên mua tùy chọn có quyền (nhưng không bắt buộc) mua/bán hàng hóa tại giá cố định; bên bán tùy chọn có nghĩa vụ thực hiện giao dịch nếu bên mua quyết định thực thi.
 • Thanh Toán Phí Tùy Chọn: Bên mua tùy chọn thanh toán phí cho bên bán để có quyền mua/bán.
 • Thực Thi Hoặc Hết Hạn: Bên mua có thể thực thi tùy chọn trước khi hết hạn hoặc để tùy chọn hết hạn không giá trị.

Hợp Đồng Chênh Lệch (CFDs):

 • Ký Kết Hợp Đồng: Hai bên đồng ý trao đổi sự khác biệt giữa giá mở cửa và đóng cửa của hàng hóa.
 • Thanh Toán Chênh Lệch: Chênh lệch giữa giá mua và bán được thanh toán giữa các bên.

Bảo Hiểm Thời Tiết:

 • Xác Định Rủi Ro: Các bên định rõ rủi ro thời tiết mà họ muốn bảo vệ.
 • Thanh Toán Dựa Trên Sự Kiện: Nếu sự kiện thời tiết cụ thể xảy ra, bảo hiểm được thanh toán.

Hàng hóa phái sinh cung cấp các công cụ linh hoạt cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp để quản lý rủi ro và tận dụng cơ hội. Các hợp đồng và giao dịch được thực hiện thông qua các sàn giao dịch được quản lý và giám sát, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giao dịch.

Thị trường hàng hóa phái sinh ở Việt Nam và thế giới

Hàng hóa phái sinh là một phần quan trọng của hệ thống tài chính cả ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về thị trường hàng hóa phái sinh ở hai phạm vi này:

Thị Trường Hàng Hóa Phái Sinh Thế Giới:

 1. Sàn Giao Dịch Quan Trọng:
  • CME Group (Mỹ): Là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới, bao gồm CBOT, NYMEX, và COMEX.
  • ICE (Mỹ và Châu Âu): Cung cấp nhiều sản phẩm liên quan đến năng lượng, kim loại, và nông sản.
  • Eurex (Châu Âu): Chuyên về các sản phẩm tài chính và hàng hóa ở Châu Âu.
 2. Loại Hàng Hóa Giao Dịch:
  • Nông Sản: Bao gồm lúa mì, ngô, đậu nành, cà phê, đường, v.v.
  • Năng Lượng: Dầu thô, khí tự nhiên, xăng, v.v.
  • Kim Loại: Vàng, bạc, đồng, platinum, v.v.
 3. Quản Lý và Quy Định:
  • Được quản lý bởi các cơ quan như Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ở Mỹ và European Securities and Markets Authority (ESMA) ở Châu Âu.
  • Các quy định về bảo đảm, thông tin minh bạch, và quản lý rủi ro được áp dụng.

Thị Trường Hàng Hóa Phái Sinh Việt Nam:

 1. Sàn Giao Dịch:
  • Sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam (VNX) là sàn chính thức cho giao dịch hàng hóa phái sinh ở Việt Nam.
 2. Loại Hàng Hóa Giao Dịch:
  • Thị trường này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, với các sản phẩm chủ yếu tập trung vào nông sản như cà phê và cao su.
 3. Quản Lý và Quy Định:
  • Bộ Công Thương và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý và giám sát hoạt động của thị trường hàng hóa phái sinh.
  • Các quy định về giao dịch, bảo đảm, và thông tin minh bạch được thực thi.
 4. Thách Thức và Cơ Hội:
  • Thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam đang đối mặt với thách thức về hạ tầng, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, và giáo dục đầu tư.
  • Tuy nhiên, nó cũng mở ra cơ hội để phát triển thị trường tài chính trong nước và giúp các doanh nghiệp quản lý rủi ro giá hàng hóa.

Vậy thị trường hàng hóa phái sinh là một thành phần không thể thiếu của hệ thống tài chính toàn cầu, giúp đỡ trong việc quản lý rủi ro và cung cấp cơ hội đầu tư. Trong khi thị trường toàn cầu đã phát triển và đa dạng, thị trường Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển và có nhiều cơ hội và thách thức riêng.

Ứng dụng và vai trò của hàng hóa phái sinh trong kinh tế

Hàng hóa phái sinh đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế hiện đại, với nhiều ứng dụng mang tính chiến lược. Dưới đây là các ứng dụng chính và vai trò của hàng hóa phái sinh trong kinh tế:

Quản Lý Rủi Ro Giá:

 • Doanh Nghiệp: Các công ty sản xuất và xuất khẩu hàng hóa có thể sử dụng hợp đồng tương lai và tùy chọn để bảo hiểm khỏi biến động giá hàng hóa.
 • Nhà Đầu Tư: Các nhà đầu tư có thể sử dụng hàng hóa phái sinh để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi các yếu tố rủi ro liên quan đến hàng hóa.

Tạo Cơ Hội Đầu Tư:

 • Đa Dạng Hóa Danh Mục: Hàng hóa phái sinh cho phép đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của kinh tế, từ nông sản đến năng lượng và kim loại.
 • Thương Mại Kỹ Thuật: Các nhà đầu tư và quỹ đầu cơ có thể sử dụng phân tích kỹ thuật và chiến lược phức tạp để tìm cơ hội lợi nhuận.

Cải Thiện Hiệu Quả Thị Trường:

 • Xác Định Giá: Hàng hóa phái sinh giúp xác định giá thị trường thông qua cơ chế tự do cạnh tranh, tạo ra giá cả công bằng và minh bạch.
 • Tăng Tính Thanh Khoản: Sự giao dịch tích cực giữa các bên mua và bán tạo ra tính thanh khoản, giúp giảm chi phí giao dịch và tăng tính minh bạch.

Hỗ Trợ Sản Xuất và Thương Mại:

 • Lên Kế Hoạch Sản Xuất: Các doanh nghiệp sản xuất có thể sử dụng hợp đồng tương lai để đảm bảo giá và nguồn cung cầu, giúp lên kế hoạch sản xuất hiệu quả.
 • Thúc Đẩy Thương Mại Quốc Tế: Hàng hóa phái sinh giúp thúc đẩy thương mại quốc tế bằng cách giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro giá.

Phát Triển Kinh Tế:

 • Thu Hút Đầu Tư Nước Ngoài: Thị trường hàng hóa phái sinh mạnh mẽ và hiệu quả có thể thu hút đầu tư nước ngoài, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
 • Tạo Việc Làm và Tăng Trưởng: Thị trường này cũng tạo ra các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, thương mại và sản xuất liên quan.

Hàng hóa phái sinh đóng một vai trò trung tâm trong việc kết nối các yếu tố kinh tế, từ sản xuất đến tài chính và thương mại. Qua việc quản lý rủi ro, tạo cơ hội đầu tư, và cải thiện hiệu quả thị trường, hàng hóa phái sinh giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững và ổn định của nền kinh tế.

Kết luận

Hàng hóa phái sinh là một khái niệm và công cụ không chỉ phức tạp mà còn đa dạng, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và định hình nền kinh tế toàn cầu và trong nước. Thông qua việc quản lý rủi ro, tạo cơ hội đầu tư, cải thiện hiệu quả thị trường, và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hàng hóa phái sinh đã trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống tài chính và kinh tế.

Ở Việt Nam, thị trường hàng hóa phái sinh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, với nhiều cơ hội và thách thức cần được khám phá và khắc phục. Bằng cách tập trung vào việc xây dựng hạ tầng, tăng cường giáo dục đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch, Việt Nam có thể khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh để hỗ trợ sự phát triển kinh tế.

Tổng cộng, hàng hóa phái sinh không chỉ là một công cụ cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, mà còn là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng đắn hàng hóa phái sinh có thể mở ra cơ hội mới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển bền vững và sáng tạo trong kinh tế hiện đại.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x