Blockchain là gì? Blockchain sẽ thay đổi tương lai như thế nào?

Blockchain là gì ?

Ý tưởng về Blockchain được lan truyền từ những năm 90s, tuy nhiên công nghệ này mới chỉ thực sự bùng nổ trong một thập kỷ gần đây. Nó được thu hút rất nhiều giới lập trình viên hay Read more

Read More