chinh-sach-bao-mat-va-quyen-rieng-tu

Chính sách bảo mật và Quyền riêng tư

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai.

Phương tiện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải về và trích xuất dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookies. Điều này giúp bạn thuận tiện hơn khi không cần phải nhập lại thông tin của mình khi bạn để lại một bình luận khác. Cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookies lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được giữ lại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, cookies đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc đăng một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ ra ID của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng thêm việc theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có một tài khoản và đang đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và metadata của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận biết và phê duyệt bất kỳ bình luận nối tiếp nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ của họ. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Các quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền lực bạn có đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này, hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ cho bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ cho bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại vì mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đi đâu

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua một dịch vụ phát hiện spam tự động.